Το Facebook εναρμονίζεται με τον GDPR. Τι ισχύει για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις.

by tamppant
211 views

Ενόψει και της εφαρμογής του κανονισμού GDPR στην Ευρώπη, το Facebook ανακοινώνει αλλαγές και ενημερώσεις στους όρους και την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων μας. Πρόκειται για αλλαγές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των χρηστών, που, ωστόσο, θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Οι Αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τους απλούς χρήστες, όσο και τις επιχειρήσεις που διαφημίζονται μέσω των εταιρειών του Facebook, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες και τις λύσεις του Facebook, όπως ακριβώς έκαναν μέχρι σήμερα. Κάθε εταιρεία οφείλει να διασφαλίζει την συμμόρφωσή της με τον κανονισμό GDPR, ακριβώς όπως οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Συχνές ερωτήσεις”, του Facebook.

Έτσι θα ζητηθεί από τους χρήστες του Facebook να πραγματοποιήσουν επιλογές σχετικά με:

Διαφημίσεις: Θα σας ζητηθεί να ελέγξετε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους διαφημίσεων και να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από συνεργάτες για να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις.

Πληροφορίες στο προφίλ σας: Αν έχετε επιλέξει να μοιραστείτε πληροφορίες πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου στο προφίλ σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θα συνεχίσετε να τις μοιράζεστε και αν δίνετε άδεια να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες.

Άδεια χρήσης τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου: Οι λειτουργίες αναγνώρισης προσώπου βοηθούν στην προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, καθώς σας ενημερώνουν όταν κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την εικόνα σας ως φωτογραφία προφίλ και σας επιτρέπουν να προτείνετε φίλους που θέλουν να γίνουν tag. Ωστόσο, η χρήση της αναγνώρισης προσώπου είναι εξ ολοκλήρου προαιρετική για οποιονδήποτε στο Facebook και πρέπει να δώσετε την άδειά σας για να μπορεί το Facebook να τη χρησιμοποιήσει.

Θα ζητηθεί επίσης από τους χρήστες να συμφωνήσουν με ενημερωμένους όρους παροχής υπηρεσιών και δεδομένων, οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Facebook ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι αυτός που καθορίζει τους “στόχους” και “μέσα” για κάθε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα συμμόρφωσης που θα καλύπτουν τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς χρήσης τους και τη χρονική περίοδο διατήρησης τους, και θα εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά τα πρόσωπα θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους.

Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι εκείνος που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Πλέον, ορισμένες υποχρεώσεις αφορούν άμεσα τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων οφείλουν να δεσμεύονται για συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων.

Παρότι το Facebook διαχειρίζεται τις περισσότερες από τις υπηρεσίες του ως υπεύθυνος  επεξεργασίας δεδομένων, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ενεργεί ως εκτελώντας την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της συνεργασίας του με επιχειρήσεις και άλλους τρίτους. Όταν το Facebook επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών  την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μίας επιχείρησης, η επιχείρησή πρέπει να έχει τη δική της νομική βάση πάνω στην οποία θα επεξεργάζεται και θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά. Π.χ. Όταν το Facebook δημιουργεί ένα “προσαρμοσμένο κοινό” για την  διαφημιστική σας εκστρατεία μίας επιχείρησης, ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων. Τα ίδιο ισχύει και όταν μετρά την απόδοση και την επίδραση των διαφημιστικών εκστρατειών μιας επιχείρησης, με σκοπό να παρέχει στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της επιχείρησης, σε αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κανονισμός GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Ευρώπη από τις 25 Μαΐου.

You may also like